srijeda, 29. svibnja 2013.

Slikanje suncem! / Painting with sunshine!Već nekoliko godina planiram ovu aktivnost, ali sada kada sam našla ove upute, sigurna sam da ću ju napokon i učiniti. Hvala Maryline na inspiraciji!


For several years I am planning this activity, but now when I found these instructions, I'm sure that I will finally do it. Maryline, thank you for the inspiration!